Material per a la Tutoria de 2n d'ESO.
Materials per a l'assignatura de Català de 2n d'ESO.
Materials per a l'assignatura de Castellà de 2n d'ESO.

Materials per a l'assignatura d'Anglès de 2n d'ESO.

Materials per a l'assignatura d'Alemany de 2n d'ESO.

Materials per a l'assignatura de Naturals de 2n d'ESO.

Materials per a l'assignatura de Socials de 2n d'ESO.

Materials per a l'assignatura de Matemàtiques de 2n d'ESO.

Materials per a l'assignatura d'Educació Fí­sica de 2n d'ESO.
Materials per a l'assignatura de Religió de 2n d'ESO.
Materials per a l'assignatura de Tecnologia de 2n d'ESO.
Materials per a l'assignatura d'Educació Visual i Plàstica de 2n d'ESO.

Materials per a l'assignatura de Filosofia de 2n d'ESO.

Materials per al curs de Treballant amb eines digitals de 2n d'ESO.