Available courses

Material de suport per al Treball de Síntesi de 3r d'ESO

Formació Land Art

Materials per a l'assignatura de llatí de 4t d'ESO segons el mètode d'Hans Oberg

Materials per al Club de Lectura de 1r d'ESO

Proposta didàctica de l'assignatura de Tecnologia de 3r d'ESO

Autor/a: Roser Cussó; Josep Dalmau; Anna Macià; Artur Coll

Material de treball d'Informàtica dins l'assignatura Tecnologia de 1r d'ESO

Moodle d'Informàtica de 2n d'ESO

En aquest curs es penjarà material complementari i es realitzaran diferents activitats

Moodle de Tecnologia Industrial 2n de Batxillerat

Material de suport per a l'assignatura del Llatí de 1r de Batxillerat

Material de suport per a la assignatura de Llatí de 2n de Batxillerat