Presentació

L' Escola Agrària del Pallars està situada en un lloc privilegiat, al mig de la conca de Tremp, en un edifici restaurat, una antiga estació de tren que donava servei als pobles veïns de Palau i Puigcercós, i ara adequat per a donar una resposta formativa variada i multidisciplinar.

Va iniciar la seva activitat educativa a Tremp, l'any 1976, oferint la Formació Professional Agrària de primer grau. A l'any 1989, va engegar el programa de la pluriactivitat, a fi d'adequar l'activitat del centre a les necessitats d'un àmbit més ampli, el món rural.

A l'any 1998 vam iniciar el Cicle Formatiu de grau mitja de Conducció d'activitats físicoesportives al medi natural, que hem anat realitzant fins a l'actualitat.

Aquest Centre té com a finalitat formar als joves que es vulguin dedicar a activitats relacionades amb el medi rural, i a la gestió d'aquests tipus d'empreses. Oferim, amés, cursos de formació contínua i jornades de transferència tecnològica, amb l'objectiu d'ampliar coneixements, donar a conèixer noves tecnologies i cobrir les certificacions necessàries que la normativa vigent exigeix per a la realització de determinades activitats.

És doncs, una escola activa i dinàmica, atenta a donar resposta a les necessitats formatives del nostre àmbit.


Escola Agrària del Pallars

Antiga estació de Palau-Puigcercós

Carretera C-13, Km 83

25630- Talarn

Telèfon 973650179

aecapal.daam@gencat.cat

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-pallars/

https://www.facebook.com/escolaagrariapallars/
Last modified: Friday, 29 June 2018, 11:34 AM