L'Escola Agrària del Pallars oferirà a partir del curs 2020-2021 una formació professional especialitzada  en línia als objectius de desenvolupament rural sostenible. ‘Eines per a la transformació agroalimentària de muntanya’, és una oferta parcial que reuneix una selecció de continguts del Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària.  

El curs es divideix en dos blocs formatius. En primera instància, s’ofereix una formació tècnica que ajudarà als alumnes a conèixer la tecnologia alimentària, l’envasament i embalatge dels productes, la comercialització i promoció dels aliments, el control i higiene, la seguretat alimentària, la conducció i control del procés d’elaboració, la prevenció de riscos laborals i les bases de la transformació agroalimentària de muntanya.

D’altra banda, la segona fase del curs consisteix en una vessant més pràctica i es divideix en dos etapes on l’alumne podrà comptar amb Formació en centres de treball (FCT). En la primera etapa, ‘Desenvolupa el teu projecte’, l’estudiant proposarà la creació d’una iniciativa pròpia i aprendrà a controlar la producció, els costos, la qualitat i els processos d’una activitat agroalimentària, entre d’altres. En la segona, ‘Aprèn a l’empresa’, l’alumne seguirà aprofundint en el coneixement dels processos i la qualitat en la indústria alimentària.