Informacions i cursos oferts per l'Equip Psicopedagògic del CREDV-CRE ONCE BARCELONA.

Informaciones y cursos ofrecidos por el Equipo Psicopedagógico del CREDV-CRE ONCE BARCELONA.

Espai del Psicopedagog

Informació general de l'Equip Psicopedagògic del CREDV. Telèfons i correus de contacte, pautes generals d'actuació, etc.