Recursos diversos de l'àrea de plàstica.

Recursos diversos del área de plástica.

Àrea de plàstica - TREBALL INTERN (tancat)

Fitxes d'adaptacions d'activitats. Primària i ESO. Activitats d'habilitats manipulatives bàsiques.

Fichas de adaptación de actividades. Primaria y ESO. Actividades de habilidades manipulativas básicas.