Informacions i cursos oferts per l'Equip de FORMACIÓ del CREDV-CRE ONCE BARCELONA.

Informaciones y cursos ofrecidos por el Equipo de FORMACIÓN del CREDV-CRE ONCE BARCELONA.

Espai de difusió del Servei de Formació del CREDV CRE ONCE BARCELONA