L'assignatura Llenguatge Musical GP1 està estructurada en 4 grans blocs:

  •  TEORIA
  •  DICTATS I IDENTIFICACIÓ AUDITIVA
  •  ANÀLISI I CREATIVITAT
  •  LECTURES ENTONADES, RECITADES I  RÍTMIQUES