L'assignatura Llenguatge musical GP2 està estructurada amb diferents categories:

  • Lectures entonades, recitades i rítmiques [20 %]
  • Dictats i identificació auditiva [20 %]
  • Harmonia [50 %]
  • Anàlisi, creativitat i audició [10 %]