L'assignatura Llenguatge musical NE4 està estructurada amb diferents categories:

  • Lectures entonades, recitades i rítmiques [40 %]
  • Dictats i identificació auditiva [30 %]
  • Anàlisi, creativitat i comprensió conceptual [20 %]
  • Audició [10 %]