RECURSOS PER PRACTICAR L'ÀREA DE MATEMÀTIQUES.
Contrasenya: PM6
RECURSOS PER PRACTICAR L'ÀREA DE LLENGUA CATALANA.
Contrasenya: PLCT6

RECURSOS PER PRACTICAR L'ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA.

Contrasenya: PLCS6

La clau per accedir a aquest curs és: ep
El codi per entrar a aquest curs és: aprenent
El codi per entrar a aquest curs és: treballo