Aquest curs serveix com a pràctiques per al Treball final del màster d'Educació i les TIC de la UOC. Es tracta d'un curs de formació en les TIC per als mestres d'educació infantil i primària. 

El curs se seqüencia en 4 mòduls d'aprenentatge i es treballen diferents continguts que permetran l'actualització en les tendències educatives actuals (el bloc, flipped classroom, gamificació i realitat augmentada).

D'aquests 4 mòduls només s'implementarà el mòdul 1, ja que el temps d'implementació del curs correspon al semestre del màster a la UOC i no resta temps per fer els tres mòduls que falten.  

Curs que servirà de suport per tal d'introduir la plataforma Moodle i el web 2.0 amb una perspectiva competencial a l'escola La Presentació.

Curs que servirà de suport per tal d'introduir la plataforma Moodle i el web 2.0 amb una perspectiva competencial a l'escola La Presentació.

El Banc de Recursos i Materials didàctics de La Presentació és un repositori extensiu de materials educatius, eminentment digitals però de diversa tipologia, que fem créixer cooperativament i col·laborativa, dia a dia, amb l'objectiu clar de millorar la nostra praxis docent. Així doncs, entre els materials catalogats tant hi podrem trobar referenciada la fitxa d'un material físic -un llibre-, com l'accés a una aplicació interactiva en línia o bé un material per a pissarra digital interactiva (PDI).

Cal tenir en compte que:

  • A excepció dels materials físics, que només se'n podrà consultar la fitxa per motius evidents, tots els materials seran consultables o bé descarregables des del propi Banc de Recursos amb el màxim respecte per a la propietat intel·lectual.
  • Qualsevol integrant del claustre o bé del personal administratiu, fent ús del formulari d'introducció, pot afegir-hi tots aquells recursos o materials didàctics que consideri que val la pena compartir i/o bé tenir endreçats.
  • Qualsevol integrant del claustre o bé del personal administratiu, pot cercar-hi, fent ús del cercador, recursos o materials didàctics del seu interès, que prèviament hagin estat catalogats.
  • El Banc de Recursos està dissenyat per facilitar que el material catalogat, sempre que aquest sigui digital i s'hagi fet constar la seva URL o bé adjuntat l'arxiu corresponent, pugui ser referenciat o "bellugat" a d'altres contextos mitjançant l'enllaç que la fitxa de catalogació ofereix.
  • Qualsevol recurs o material aportat a la base de dades, abans d'estar disponible per a la seva consulta, haurà de ser validat per l'administració del Banc de Recursos i, si sorgeix qualsevol entrebanc, la persona que hagi fet l'aportació serà convenientment informada del problema.