This is the 2nd Batxillerat course for 2019-20. The English teachers  on this course are: Isabel García and Alan Mc Cabe.

Recull d'apunts, activitats i enllaços de l'assignatura de psicologia de 2n de BAT.

Lloc Moodle amb materials corresponents al curs de 2n de BAT d' Història Contemporània d'Espanya.

El curs segueix l'estructura d'Unitats didàctiques que es poden completar llegint algun dels llibres de text publicats a Catalunya per al desenvolupament d'aquesta matèria.

Esta pensat per a un curs escolar de durada.

Writing in English