This is for the B1+ students in 2nd ESO

This is the 4th ESO English class 

Informació elaborada pels alumnes de 4t ESO dels apartats de Comprensió i expressió i Literatura.


Informació elaborada pels alumnes de 4t ESO dels apartats de Comprensió i expressió i Literatura.

Continguts i activitats de Visual i Plàstica de 4rt d´ ESO