Aquests curs preten donar suport als aprenentatges que l'alumne adquireix a les classes de tecnologia, així com també ser una eina d'autoaprenentatge amb activitats pensades perquè els alumnes puguin interactuar i aprendre al seu ritme.

Continguts i activitats de Visual i Plàstica de 3r d´ ESO

Activitats complementàries per l'assignatura de Català de 3r d'ESO