This is the 1st of ESO PET course 

This is the first of ESO PET class. 

Reading...and many other things...

Activitats complementàries per l'assignatura de català de 1r d'ESO

Conceptes fonamentals de la matèria de tecnologia de 1r d´ESO.