Informàtica 4t ESOAutor/a: Roser Cussó; Rosanna Fernández; Artur Coll; Jordi Regalés; Rafa Barrachina

Activitats que els alumnes amb la matèria d'Informàtica pendent han de realitzar per tal d'aprovar-la.