Realitzar un resum del tema l'atletisme per el proper dia 20 d'octubre. 

el dia 20 d'octubre realitzarem un control del tema l'atletisme.