Recursos i materials per seguir i ampliar els coneixements de l'assignatura.