Informació sobre l'oferta de cursos per a l'educació d'adults

Al web Estudiar a Catalunya trobareu tota la informació i orientació cap als estudis que més us puguin interessar.

L'educació d'adults comprèn les activitats d'aprenentatge que, en el marc d'aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Centre de formació d'adults Vilafranca del Penedès

Feu clic a l'enllaç http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults/ per obrir el recurs.