Anuncis del lloc

Matrícula extraordinària: del 14 al 18 de setembre

Matrícula extraordinària: del 14 al 18 de setembre

von Administradora CFA Vilafranca del Penedès -
Anzahl Antworten: 0

MATRÍCULA DIRECTA

Places vacants a la majoria d'ensenyaments: 

Al centre, de dilluns 14 de setembre a divendres 18, 

en horari de 17:00 a 20:00.

Documentació necessària que cal aportar:

  1. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  2. Original i fotocopia de la targeta sanitària del CatSalut.
  3. Dues fotos carnet.
  4. Expedient acadèmic dels últims estudis cursats, títols  certificats justificatiu.
  5. Declaració responsable COVID19 majors 18 anys.
  6. Autorització signada ús de dades i drets d'imatge majors 18 anys.
*En cas de menors d'edat, llegiu els requisits d'accés i poseu-vos en contacte amb el centre. 

Normes d'accés al centre: 

Amb ús correcte de la mascareta, respectant la distància de seguretat d'1,5 m, amb les mans desinfectades i sense febre o símptomes relacionades amb la COVID19.

Distanciament