Aquests estudis preparen les persones més grans de 25 anys per a les proves d'accés a la universitat.