Espai d'acollida per l'alumne

Proves per determinar el nivell inicial dels alumnes, a fi que es pugui garantir el màxim aprofitament i rendiment educatiu.

Secretaria