Instrumetal 3. Certificat

La major part amb un nivell equivalent a 4art i 5e primària, tant en llengua com a socials.

Funcionarem amb fitxes.