El CFA LA PAU posa a la teva disposició aquests cursos online per a que puguis continuar aprenent mentres dura el confinament provacat pel virus del covid-19. Hi trobareu continguts i recursos per estudiar. Hi ha, també, tasques a realitzar. Els nostres docents intentaran donar resposta als vostres dubtes.

Instruccions per a apuntar-se al cursos: En breu les trobareu aquí. 

En aquest curs es recullen els enllaços a tots els blocs d'activitats del Galí corresponents a la variant "Català central", en les modalitats d'iniciació i aprofundiment.

Les activitats JClic es troben ubicades al repositori de projectes de la zonaClic. En aquest curs s'ha creat un objecte Moodle del tipus "Activitat JClic" que permet als alumnes realitzar els exercicis mentre deixen registrats els resultats obtinguts al qualificador del Moodle.

Per completar correctament cada bloc d'activitats cal obtenir una puntuació mitjana superior al 80%

Aquest curs no està tutoritzat.


Autor/a: XTEC

Els materials d'aquest mòdul opcional per als ensenyaments de Graduat en Educació Secundària (GES) han estat patrocinats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, dins del programa ProEduca, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que n'ha fet l'elaboració. Tots els materials es troben sota llicència Creative Commons.

Curs bàsic i mitjà de WRITER, l'editor de textos de LibreOffice.

Curs en castellà.

Elaborat per https://www.tuinstitutoonline.com/


Curs bàsic i mitjà de CALC, el gestor de fulls de càlcul de LibreOffice.

Curs en castellà.

Elaborat per https://www.tuinstitutoonline.com/


Curs bàsic i mitjà de IMPRESS, l'editor de presentacions de LibreOffice.

Curs en castellà.

Elaborat per https://www.tuinstitutoonline.com/


Curs bàsic i mitjà de BASE, el gestor de base de dades de LibreOffice.

Curs en castellà.

Elaborat per https://www.tuinstitutoonline.com/


Curs bàsic d'AUDACITY. El millor software de codi obert d'edició d'audio.

Curs bàsic d'OPENSHOT. Un editor de videos de codi obert.

Curs en castellà

Elaborat per https://www.tuinstitutoonline.com/


Curs bàsic de GIMP. El millor software de codi obert d'edició d'imatges.

Curs en castellà

Elaborat per https://www.tuinstitutoonline.com/