EQUIP DE COORDINACIÓ

Els coordinadors dels diferents ensenyaments són:

  • COORDINACIÓ ENSENYAMENTS INIICIALS I BÀSICS: Antoni Ferrer i Vicens
  • COORDINACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I INFORMACIÓ: Esperança Mallol
  • COORDINACIÓ DE PROVES D'ACCÉS: Coral Bonet Ginesta.
  • COORDINACIÓ DE FORMACIÓ BÀSICA: Esther García del Río
  • COORDINACIÓ DE LLENGUA, INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL: Sònia Rodríguez
Last modified: Tuesday, 22 June 2021, 4:02 PM