El nivell de COMPETIC 1 complementa les competències adquirides al llarg del curs de COMPETIC Inicial. Per tant, cal assegurar que, en començar el nvell 1, l’alumne ja disposa d’un domini elemental de les competències corresponents a COMPETIC Inicial:

 • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu
 • C3: Navegació i comunicació en el món digital
 • C4: Tractament de la informació escrita, totes treballades al llarg del curs de COMPETIC Inicial.

Al finalitzar amb aprofitament el curs de COMPETIC 1 l’alumne haurà de mostrar que té un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació i que se n’inicia en el coneixement i ús.

C1: Cultura, participació i civisme digital. (COMPETIC 1)
C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu. (COMPETIC Inicial)
C3: Navegació i comunicació en el món digital. (COMPETIC Inicial)
C4: Tractament de la informació escrita. (COMPETIC Inicial)
C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. (COMPETIC 1)
C6: Tractament de la informació numèrica. (COMPETIC 1)

El nivell de COMPETIC 1 té una durada de 105 hores (3 hores setmanals). Cal distribuir-les de forma equitativa entre les tres competències que s’hi treballen:

 • C1: Cultura, participació i civisme digital. (35 hores)
 • C6: Tractament de la informació numèrica.(35 hores)
 • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. (35 hores)

https://projectes.xtec.cat/xarxadults/nivells/propostes-pedagogiques-i-orientacions/competic-1/

L’assoliment d’aquest nivell correspon a una persona usuària que té autonomia i capacitat crítica envers l’ús d’aquestes tecnologies. Per tant, abans de matricular un alumne a aquest nivell cal assegurar-se de que ja disposa d’un domini elemental de les competències treballades en els dos nivells anteriors:

 • C1: Cultura, participació i civisme digital. (COMPETIC 1)
 • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu. (COMPETIC Inicial)
 • C3: Navegació i comunicació en el món digital. (COMPETIC Inicial)
 • C4: Tractament de la informació escrita. (COMPETIC Inicial)
 • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. (COMPETIC 1)
 • C6: Tractament de la informació numèrica. (COMPETIC 1)

L’alumne de COMPETIC 2 supera el nivell quan mostra un domini efectiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits generals d’aplicació. S’hi treballen totes les competències:

 • C1: Cultura, participació i civisme digital.
 • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • C3: Navegació i comunicació en el món digital.
 • C4: Tractament de la informació escrita.
 • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C6: Tractament de la informació numèrica.
 • C7: Tractament de les dades.
 • C8: Presentació de continguts.
El nivell de COMPETIC 2 té una durada de 140 hores (4 hores setmanals). Cal distribuir-les de forma equitativa entre les vuit competències que s’hi treballen. Això vol dir que s’ha de procurar que al llarg del curs cal treballar tots els continguts assenyalats al currículum per a cada competència de forma proporcional, ja que el treball específic de les competències C4, C5, C6, C7 i C8 a COMPETIC 3 està basat en el domini que s’assoleix amb la superació d’aquest nivell.

https://projectes.xtec.cat/xarxadults/nivells/propostes-pedagogiques-i-orientacions/competic-2/

L’assoliment d’aquest nivell correspon a una persona usuària que té autonomia i capacitat crítica envers l’ús d’aquestes tecnologies. Per tant, abans de matricular un alumne a aquest nivell cal assegurar-se de que ja disposa d’un domini elemental de les competències treballades en els dos nivells anteriors:

 • C1: Cultura, participació i civisme digital. (COMPETIC 1)
 • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu. (COMPETIC Inicial)
 • C3: Navegació i comunicació en el món digital. (COMPETIC Inicial)
 • C4: Tractament de la informació escrita. (COMPETIC Inicial)
 • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. (COMPETIC 1)
 • C6: Tractament de la informació numèrica. (COMPETIC 1)

L’alumne de COMPETIC 2 supera el nivell quan mostra un domini efectiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits generals d’aplicació. S’hi treballen totes les competències:

 • C1: Cultura, participació i civisme digital.
 • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • C3: Navegació i comunicació en el món digital.
 • C4: Tractament de la informació escrita.
 • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C6: Tractament de la informació numèrica.
 • C7: Tractament de les dades.
 • C8: Presentació de continguts.
El nivell de COMPETIC 2 té una durada de 140 hores (4 hores setmanals). Cal distribuir-les de forma equitativa entre les vuit competències que s’hi treballen. Això vol dir que s’ha de procurar que al llarg del curs cal treballar tots els continguts assenyalats al currículum per a cada competència de forma proporcional, ja que el treball específic de les competències C4, C5, C6, C7 i C8 a COMPETIC 3 està basat en el domini que s’assoleix amb la superació d’aquest nivell.

https://projectes.xtec.cat/xarxadults/nivells/propostes-pedagogiques-i-orientacions/competic-2/