Curs de preparació de la prova de Comentari de text d'accés a la universitat per majors 25/45

Curs per la preparació de la prova d'anglès d'accés a la universitat més grans de 25/45.