Available courses

Curs adreçat a docents de centres de formació d'adults depenent del Departament d'Ensenyament que disposin del certificat de COMPETIC 2 o d'ACTIC Mitjà. Està dissenyat per acompanyar al professorat que desitgi superar la realització del projecte de la competència C4, COMPETIC 3.

Els materials d'aquest curs estan patrocinats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, dins del programa ProEduca, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que n'ha fet l'elaboració. Tots els materials es troben sota llicència Creative Commons.


Curs adreçat a docents de centres de formació d'adults depenent del Departament d'Ensenyament que disposin del certificat de COMPETIC 2 o d'ACTIC Mitjà. Està dissenyat per acompanyar al professorat que desitgi superar la realització del projecte de la competència C6, COMPETIC 3.

Els materials d'aquest curs estan patrocinats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, dins del programa ProEduca, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que n'ha fet l'elaboració. Tots els materials es troben sota llicència Creative Commons.


Mòdul vinculat a l'Àmbit de la tecnologia que programat pel  3r trimestre del curs i adscrit al curriculum de GESO nivell 1.

Hi trobareu:

Pla de treball.

Recursos.

Esquemes.

Activitats de reforç.

Curs d'Informàtica del nivell inicial corresponent al COMPETIC 1.

Curs corresponent al curriculum de Competic 2.

Espai on hi podeu trobar recursos i enllaços útils per a la prepaparació a la proves d'Accés a la universitat per a majors de 25-45 anys corresponents a la Llengua catalana.

Mòdul vinculat a l'Àmbit de la tecnologia que programat pel  3r trimestre del curs i adscrit al curriculum de GESO nivell 1.

Seqüència didàctica de Ciències socials, geografia i història de 1r d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.

La seqüència està formada per 10 unitats didàctiques:
 1. La Terra
 2. Els paisatges
 3. Els climes
 4. Impactes ambientals
 5. Desenvolupament sostenible
 6. Els pobles prehistòrics
 7. Les primeres civilitzacions urbanes
 8. Els primers pobles de la Península Ibèrica
 9. La Grècia clàssica
 10. Roma a Catalunya

Requeriments tècnics:
 • Per veure els mapes conceptuals cal tenir activat el filtre Freemind.
 • Versió de Moodle: 1.9.5 o superior. En versions anteriors és possible que alguns elements no es restaurin correctament.

Autor/a: J. Miquel Albert, José Luis de la Torre, Marcelo González, Santiago Lugo i Francesc Vilalta
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

En aquest espai hi trobareu els recursos i les indicacions complementàris a les nostres sessions presencials.

Apropament a escriptors catalans mitjançant la lectura de fragments literaris i recerca d'informació derivada d'aquesta activitat.

Matèria optativa de la GESO, primer trimestre
Mòdul de repàs corresponent al nivell de Ges 1
Mòdul de GESO 1 que tracta de l'univers, la Terra i la situació de nosaltres en ella

Educació per la salut és un mòdul de l'Àmbit de les Matemàtiques, ciències i Tecnologia que s'imparteix durant el primer i el segon trimestre i pertany al nivell de GES 1.
Té com a objectiu fonamental arribar a tenir cura de la nostra salut mitjançant el camí del coneixement de l'Anatomia i la Fisiologia bàsiques del nostre cos així com reflexionar sobre aquells aspectes que tenen a veure amb la interrelació existent entre tots els organismes que formem part de la Biosfera.

L'objectiu fonamental d'aquesta matèria és contribuir al coneixement i enteniment de l'espai en que hi viviu i que ha estat creat i organitzat per la comunitat social de la que formeu part.

La Geografia us dona una visió integradora dels diferents àmbits en que es divideix l'activitat humana: l'àmbit polític, l'àmbit social, l'àmbit econòmic, l'àmbit cultural i, finalment, el de les relacions internacionals.


geografia-lugares.jpg

Recusos de llengua anglesa per als estudiants de preparació a les proves d'accés grau superior i per als estudiants de les proves d'accés a la universitat majors 25 anys.

Preparació d'aquesta assignatura comuna

Seguiment de les activitats i programa a classe

El objetivo de este curso es facilitar la disponibilidad de recursos y actividades a los alumnos del grupo de CFGS así como agilizar la entrega y la corrección de actividades

Preparació d'aquesta materia optativa.

Curs adreçat a docents de centres de formació d'adults depenent del Departament d'Ensenyament que disposin del certificat de COMPETIC 2 o d'ACTIC Mitjà. Està dissenyat per acompanyar al professorat que desitgi superar la realització del projecte de la competència C5, COMPETIC 3.

Els materials d'aquest curs estan patrocinats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, dins del programa ProEduca, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que n'ha fet l'elaboració. Tots els materials es troben sota llicència Creative Commons.

Curs de COMPETIC 3 basat en el currículum oficial i en les fitxes publicades pel Departament (2015).Autor/a: Mamen Ruiz Vela
Llicència: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Enllaços i recursos pel COMPETIC INICIAL

Curs de COMPETIC 2 basat en el currículum actual i les fitxes publicades pel departament (2015).Autor/a: Mamen Ruiz Vela
Llicència: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)
He elaborat aquest tema per a informàtica de 4t d'ESO.

Es tracta de treballar el Format de l'Excel a base de fer una sèrie de pràctiques directament a l'ordinador. També es fa una iniciació a les Fórmules d'Excel.

M'he recolzat bàsicament en una sèrie d'exercicis que vaig trobar per internet i que em van semblar força educatius per aprendre els aspectes bàsics d'aquest programa. També m'he recolzat en els videos de l'aula clic.

L'objectiu principal és que els alumnes practiquin i li perdin la por a l'Excel.

Trobo aquesta eina força interessant per al futur dels nostres alumnes que estaran dintre d'una empresa i aquesta eina els hi serà de gran ajuda.

Autor/a: Eloy Muñoz Martínez
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

En aquest curs intentarem avançar en els nostres coneixements d'Informàtica a nivell d'usuari d'una manera atractiva i tenint en compte l'aplicabilitat dels continguts en el nostre dia a dia. L'aprenentatge col·laboratiu serà una de les característiques metodològiques del curs.
Competic1 amb adaptació curricular. Torn mati.

Aquest document presenta un nou projecte proposat per a la certificació del nivell 1 dels ensenyaments COMPETIC per a persones adultes. Aquesta certificació equival al nivell bàsic de l’ACTIC, per tant en finalitzar el curs caldrà assegurar-se que l’alumne mostra tenir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació i que s’inicia en el coneixement i ús d’aquestes tecnologies.


Curs per a persones que comencen a descobrir informàtica

Notícies del lloc

(There are no discussion topics yet in this forum)