Informacions varies d'interès pel claustre de professors del CFA girona