Informació general

COVID19 -- CORONAVIRUS

de Administrador/a CFA Timó -

Degut a la situació actual de pandèmia l'Escola d'Adults Timó ha optat per una formació semipresencial

(50% online  -  50% presencial)

Comptem amb dos projectes que intenten assegurar:

1) Una formació inicial per a tothom que asseguri la seva participació en la formació online

2) Aconseguir material informàtic per tal que tothom tingui els mitjans necessaris per seguir la formació online.


QUI SOM

de Administrador/a CFA Timó -

El Centre de Formació d'Adults TIMÓ ofereix formació d'adults en un entorn de respecte, intercanvi i igualtat que afavoreix el procés d'aprenentatge. Oferim educació continuada d'acord amb les necessitats de cada etapa i edat, amb l'objectiu de fomentar la participació de les persones a la societat i la seva capacitat de transformar-la. El nostre lema:

 Tots aprenem de tots


 

L'Escola d'Adults Timó és un projecte mancomunat i és fruit d'un conveni entre l'Ajuntament de Tiana i l'Ajuntament de Montgat 

 


QUÈ FEM: CASTELLANO - ESPAÑOL

de Administrador/a CFA Timó -
Lengua castellana (español)

Cursos de español inicial. En este curso conseguiremos un uso general de la lengua que permite desarrollar las necesidades más básicas de comunicación.

  • Curso de nivel inicial (A1)
  • Curso de nivel bàsico (A2)

QUÈ FEM: CATALÀ

de Administrador/a CFA Timó -

 Llengua catalana  • Nivell bàsic (A2)

Acredita el domini bàsic de l'ús de la llengua que permet fer front a situacions de comunicació de poca complexitat, pròpies de la vida quotidiana.


  • Nivell elemental (B1)
Acredita un domini de l'ús de la llengua general, tant oral com escrit, que permet fer front a la major part de situacions lingüístiques comunicatives que es poden presentar sobre temes relatius a la feina, a l'escola, a la família i a l'oci.


  • Nivell intermedi (B2)

Acredita el domini de l'ús de la llengua que permet desenvolupar-se amb flexibilitat i correcció en situacions de comunicació col·loquials o de formalitat mitjana que no requereixin un ús especialitzat de la llengua, pròpies de la vida quotidiana.


  • Nivell suficiència (C1)

Acredita el domini de l'ús de la llengua que permet desenvolupar-se amb seguretat, adequació i correcció en situacions de comunicació que requereixen un cert grau de formalitat.

catalunya.gif

  • El Centre també ofereix el Projecte d'intercanvi lingüístic o parelles lingüístiquesQuè dius que què?, en català i en castellà.