En aquest modul es treballaran els nombres naturals, els nombres decimals i les fraccions