Tema Nom Descripció
ESPAI TAC Pàgina Entrem a Moodle
URL CURS DE MECANOGRAFIA

Ver las imágenes de origen

URL L'ORDINADOR I LES SEVES PARTS

Ver las imágenes de origen

URL ESCACS I MATEMÀTIQUES

Ver las imágenes de origen

ESPAI DE VALORS URL IMPLICA'T MÉS AMB LA PAU

Ver las imágenes de origen

URL BENVINGUTS A LA TERRA

Ver las imágenes de origen

ESPAI DE LA TUTORIA URL LES EMOCIONS I EL CONTROL EMOCIONAL

Ver las imágenes de origen

URL IMPLICA'T MÉS AMB LA SOLIDARITAT

Ver las imágenes de origen

URL PROGRAMA D'ENTRENAMENT MENTAL

Ver las imágenes de origen

URL ACTIVITATS D'ENRIQUIMENT INTEL·LECTUAL

Ver las imágenes de origen

ESPAI DE LLENGÜES URL EL FONEMA /G/

Ver las imágenes de origen

URL FEM FRASES

Ver las imágenes de origen

URL BUSCA LA PARAULA

Ver las imágenes de origen

URL MOTS ENCREUATS

Ver las imágenes de origen

URL EL FONEMA / R /

Ver las imágenes de origen

URL TORNA A BUSCAR LA PARAULA

Ver las imágenes de origen

URL EL TREBALL DE LA FRASE

Ver las imágenes de origen

URL MEMÒRIA VISUAL

Ver las imágenes de origen

URL QUÈ FA?

Ver las imágenes de origen

URL CAMPS SEMÀNTICS

Ver las imágenes de origen

URL JOCS DE PARAULES

Ver las imágenes de origen

URL CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

Ver las imágenes de origen

URL LEO LEE

Ver las imágenes de origen

URL SINFONES Y SÍLABAS MIXTAS

Ver las imágenes de origen

URL PALABRAS CON FIGURAS

Ver las imágenes de origen

URL SÍLABAS TRABADAS

Ver las imágenes de origen

URL ABC

Ver las imágenes de origen

URL JUGUEMOS CON LAS LETRAS

Ver las imágenes de origen

URL PIRATAS

Ver las imágenes de origen

URL FONEMA / K /

Ver las imágenes de origen

URL FONEMAS PALATALES

Ver las imágenes de origen

URL UN NIÑO DIFERENTE EN NUESTRA ESCUELA

Ver las imágenes de origen

URL LA R Y LA RR

Ver las imágenes de origen

URL SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS

Ver las imágenes de origen

URL ORTOGRAFÍA

Ver las imágenes de origen

URL COMPRENSIÓN LECTORA

Ver las imágenes de origen

ESPAI D'ENGLISH Pàgina The colour monster
ESPAI DE MEDI URL L'HIVERN

Ver las imágenes de origen

URL LA TARDOR

Ver las imágenes de origen

URL LAS ESTACIONES Y LAS PRENDAS DE VESTIR

Ver las imágenes de origen

URL PROFESIONES

Ver las imágenes de origen

URL LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Ver las imágenes de origen

URL MI LOCALIDAD

Ver las imágenes de origen

URL LA CASA

Ver las imágenes de origen

URL LOS ALIMENTOS

Ver las imágenes de origen

URL EDUCACIÓ VIÀRIA

Ver las imágenes de origen

URL AMB ELS 5 SENTITS

Ver las imágenes de origen

URL ELS FRUITS DE LA TARDOR

Ver las imágenes de origen

URL EL NOSTRE COS

Ver las imágenes de origen

URL EL COS

Ver las imágenes de origen

URL MÉS DEL NOSTRE COS

Ver las imágenes de origen

URL L'ESTIU

Ver las imágenes de origen

URL LA PRIMAVERA

Ver las imágenes de origen

ESPAI DE MATEMÀTIQUES URL TANGRAM 1

Ver las imágenes de origen

URL APRENENT A APRENDRE CÀLCUL MENTAL

Ver las imágenes de origen

URL PROVA DE RAPIDESA DE CÀLCUL MENTAL

Ver las imágenes de origen

URL LES HORES EN PUNT

Ver las imágenes de origen

URL ESPAI I FORMA


URL JUGUEM A COMPTAR ( 0 AL 99 )

Ver las imágenes de origen

URL COMPTEM I DESCOMPTEM

Ver las imágenes de origen

URL JUGUEM A CALCULAR

Ver las imágenes de origen

URL SUDOKUS

Ver las imágenes de origen

URL PARELLS I SENARS

Ver las imágenes de origen

URL ORDENACIONS I SÈRIES

Ver las imágenes de origen

URL L'ÀBAC

Ver las imágenes de origen

URL LÒGICA

Ver las imágenes de origen