Activitats de matemàtiques per ser resoltes per alumnes que cursen segon de cicle superior de primària.