Activitats de plàstica i música a primer de cicle mitjà