Espai on situar aquelles coses que no tene una localització clara.