Coneixement del medi 1CI
Coneixement del medi 2CI
Activitats de coneixement del medi social a segon any de cicle mitjà
Activitats dels temes de coneixement del medi social de primer any de cicle superior

Informació i exercicis sobre temes de ciències socials de segon de cicle superior

Activitats de ciències experimentals per a primer any de cicle mitjà
Activitats de ciències experimentals de segon any de cicle mitjà.

Temari de coneixement del medi natural de primer any de cicle superior de primaria

Temari de coneixement del medi natural de segon any de cicle superior de primaria