Available courses

Projecte Interdisciplinar 2017-2019

Activitats d'ortografia de llengua catalana pels alumnes de cicle mitjà

Benvinguts al curs virtual de Coneixement del medi social! En aquest espai podreu veure audiovisuals, jocs i activitats relacionades amb els temes treballats. 

Aquest és un espai complementari de l'àrea de Coneixement del Medi Natural, on es realitzaran activitats pràctiques i d'ampliació que serviran per a millorar el nostre coneixement de la matèria.

Aquest és un espai on es realitzaran activitats complementàries al contingut curricular de l'àrea de Coneixement del Medi Natural, que serviran per practicar i ampliar el nostre coneixement de la matèria.