Cursos disponibles

Curs de formació per instaurar el Google Classroom amb els alumnes el curs 2020/2021.

Plataforma de gestió dels aspectes informàtics de l'escola Torre de la Miranda.