Aquest curs ¨Informàtica per Cicle Superior¨ neix a partir del treball realitzat durant uns quants anys amb les NTIC i ha agafat forma amb el projecte que havía de realitzar al curs D204 de Moodle on vaig descobrir una gran eina no tant sols per treballar la informàtica sinó altres àrees del currículum de primària.

·Autor/a:Francesc Xavier Jurado Ureña

·email de contacte de l'autor/a:xjurado@xtec.cat

·Nivell d’impartició:Cicle Superior de Primaria (5è – 6è)

·Context d'impartició: Elearning i suport classes presencials.

·Orientacions pel professorat:Si són necessàries, el curs adjunta als recursos una programació sobre les NTIC.

·Paraules clau:Noves tecnologies, TIC, informàtica, processador de text, full de càlcul, powerpoint, internet…

·Objectius, Recursos i Activitats:

Degut a la ràpida evolució de les NTIC l’escola ha de ser un punt de partida per ajudar a l’alumnat a situar-se en aquesta cursa informàtica i no quedar-se enrere en aquesta nova societat de la informació .
Al llarg de les etapes d’Infantil i Primària els alumnes són introduïts de mica en mica en el món de la informàtica treballant aquesta àrea com una competència on a més de treballar les TIC per si mateixes s’aprofiten com recurs per ampliació d’altres àrees i matèries.
Les activitats plantejades permetran assolir els coneixements respectant els ritmes personals d’aprenentatge dels alumnes a partir d’un ventall de material, que els facilitarà la resolució de les activitats i alhora l’assoliment dels objectius proposats, tenint present que també han de permetre que els alumnes com a ciutadans esdevinguin membres actius d’una societat més diversa, plural i més tolerant, tot contribuint a respectar el medi físic i virtual que ens envolta.

Autor/a: Xavier Jurado Ureña
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial (cc-by-nc)