Mòdul comú de l’àmbit cientificotecnològic dels ensenyaments de l’educació secundaria obligatòria per a les persones adultes (GES).

Treballarem amb els diferents grups de nombres i les seves representacions: enters, decimals, fraccions i percentatges, tot aprenent a realitzar les operacions bàsiques (suma i resta, multiplicació i divisió, potències i arrels).

Autor/a: Josep Maria Barón
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Treball compartit entre el que es fa a l'aula ordinària i a l'aula d'informàtica. Combina part teòrica, part de pràctica a l'ordinador i part manipulativa a l'aula i al pati.
Orientacions pel professorat: Ben bé s'han de comptar 6 sessions de treball. El treball ha de ser en grup. Hi ha d'haver disponibilitat de sortir de l'aula.
Objectius:La proposta té dos objectius principals: Practicar amb la mesura, és a dir, mesurar i relacionar aquesta pràctica amb mesures no manipulables i que hem de treballar de manera abstracte: km, tones, mg, km2...
Criteris d'avaluació (si escau):Posada en comú dels resultats de les mesures i de les dificultats per aconseguir aquests resultats.
email de contacte de l'autor/a: cmasjuan@xtec.cat

Autor/a: Carles Masjuan Domingo
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement (cc-by)