Aquest curs està indicat per al primer cicle d'ESO, primer o segon curs. Conté un conjunt de recursos i moltes activitats digitals per tal que els alumnes tinguin uns coneixements bàsics en aquest tema, que poden a la vegada reforçar o ampliar. És un tema essencial dins de les ciències naturals, el qual podran diversificar més endavant, si s'escau, en cursos superiors, per entendre diferents branques de la biologia, com la genètica, l'evolució, l'ecologia o la microbiologia.

Els objectius d'aprenentatge del curs són aquests:

1.- Conèixer les característiques innates dels éssers vius

2.- Distingir entre cèl·lules procariotes, cèl·lules eucariotes i virus.

3.- Identificar el Regne Monera com l’únic format per cèl·lules procariotes i els bacteris com els éssers vius que hi formen part.

4.-  Distingir, dintre dels 4 regnes eucariotes, els trets diferencials dels protistes, dels fongs, dels vegetals i dels animals, i les formes de vida dels principals grups d’éssers vius que formen part de cada regne.

Autor/a: Isidre Prat Obradors
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Material complementari al treball a l'aula sobre la cèl·lula. Correspon a una sèrie de cinc temes sobre el cos humà:

  1. El cos humà I: la cèl·lula
  2. El cos humà II: dels aliments als nutrients
  3. El cos humà III: la utilització dels nutrients
  4. El cos humà IV: el transport de substàncies
  5. El cos humà V: el sistema nerviós

Nivell: 3r d'ESO (iniciació)


Creative Commons License
Amer, 2010. Obra de Irene Martínez Pérez subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons


Per a més informació consulteu els ¨Crèdits¨ del curs.

Autor/a: Irene Salomé Martínez Pérez
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)