Cursos disponibles

How to pronounce TH

Preparación prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior

English level 1 for Ges 1

Literatura castellana GES 2

Preparación pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Curs de Geografia de preparació per a les proves d'accés a Universitat per a més grans de 25 anys.

Material de suport per a Matemàtiques d'accés a la universitat