El nivell de COMPETIC 1 complementa les competències adquirides al llarg del curs de COMPETIC Inicial. Per tant, cal assegurar que, en començar aquest nivell, l’alumne ja disposa d’un domini elemental de les competències:

C2: Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu, C3: Navegació i comunicació en el món digital i C4: Tractament de la informació escrita, totes treballades al llarg del curs de COMPETIC Inicial.

Al finalitzar amb aprofitament el curs de COMPETIC 1 l’alumne haurà de mostrar que té un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació i que se n’inicia en el coneixement i ús.

  •        C1: Cultura, participació i civisme digital. (COMPETIC 1)        
  •     C2: Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu. (COMPETIC Inicial)
  •         C3: Navegació i comunicació en el món digital. (COMPETIC Inicial)
  •         C4: Tractament de la informació escrita. (COMPETIC Inicial)
  •         C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. (COMPETIC 1)
  •      C6: Tractament de la informació numèrica. (COMPETIC 1)